Referaty

Podczas obozu odbędzie się najważniejsza spośród spotkań Klubu sesja referatowa. Każdy z uczestników ma obowiązek wygłosić 15-20 minutowy referat na wybrany przez siebie temat z astronomii bądź pokrewnych nauk ścisłych lub przyrodniczych. Do dyspozycji będzie projektor oraz tablica. W przypadku prezentacji zaleca się format .pdf, .ppt, .pptx lub .odt

Wybrany przez siebie i skonsultowany z organizatorami temat referatu wraz z obowiązkowym abstraktem (kilkuzdaniowym wprowadzeniem) należy przesłać mailowo w podanym na stronie terminie . Niedostarczenie tematu referatu w terminie może skutkować skreśleniem z listy uczestników.

Jak napisać abstrakt?

1. Abstrakt to nie streszczenie: Nie opisuj w nim faktów, ale opisz to, o czym będziesz mówić. Przede wszystkim chcesz wprowadzić czytelnika w temat twojego referatu.

„Co żyje w puszczy, czyli o hodowli polskiego żubra.”

NIE:
Opowiem, że 45 Plebejer miał największy wpływ na pulę genową linii białowiesko-kaukazkiej. Pokarzę, że najwięcej żubrów w Polsce żyje obecnie w Puszczy Białowieskiej. Przedstawię także problemy: zabójczą gruźlicę, niemożliwości rozszerzenia wolnej populacji poza Karpatami, trudności w osiągnięciu przez takson populacji przekraczającej 10 tysięcy, oraz regres wynikający ze zmian ustrojowych w Europie Wschodniej pod koniec drugiego tysiąclecia.

TAK:
Opiszę historię linii genetycznej polskich żubrów. Pokażę współczesne rozmieszczenie osobników wolnych, oraz w niewoli. Przedstawię problemy na jakie narażona jest wolna populacja; ile czasu musi jeszcze minąć, zanim przestaniemy uznawać je za gatunek zagrożony wyginięciem; oraz jak zmiany ustroju politycznego odcisnęły się na żubrze.

2. Zadbaj o prawidłowy styl – pisz merytorycznie, ale nie suchym słownictwem naukowym (szczególnie, jeżeli terminy wytłumaczysz dopiero w referacie). Spróbuj dołączyć pytania retoryczne, hipotezy, aby zainteresować przyszłego słuchacza.

„Język hiszpański – historia i współczesność.”

NIE:
Opowiem o historii wykształcania się cech współczesnego hiszpańskiego łaciny: m.in. palatalizacji, frykatyzacji, oraz opuszczaniu zbitek spółgłoskowych. Pokażę lingwistyczne pozostałości po Kalifacie Kordoby. Opiszę także zanik rozróżnienia pomiędzy spółgłoskami szczelinowymi: zębowymi i dziąsłowymi – głównym procesie różnicującym współczesny język hiszpański.

TAK:
Co oznacza falka nad „el niño”? Dlaczego Hiszpanie śmieją się „jajaja”? I czemu nie respektują dźwięku „k” w „respeto”? O historii słów i dźwięków na półwyspie iberyjskim i wpływie panujących na terenach cesarstw, królestw i kalifatów na współczesną rozbieżność językową. A także jak temperament społeczeństw latynoamerykańskich wpłynął na brzmienie dialektów po drugiej stronie Atlantyku.

3. Nie zawieraj w abstrakcie informacji, których nie poruszysz potem w referacie i odwrotnie – nie wdawaj się zanadto w szczegóły tematu. Pamiętaj, że ma to być przede wszystkim wprowadzenie.

„Figury retoryczne w muzyce J .S. Bacha.”

NIE: O muzyce mistrza baroku, J. S. Bacha, mówi się, że podąża za słowem. Fuga (z łac. ucieczka) symbolizuje, zgodnie z nazwą, pogoń. Prześledzimy budowę utworu podzieloną na temat – zaczynany z opóźnieniem w kolejnych głosach – złożony z jednego, bądź dwóch taktów; oraz kontrapunkt, który pojawia się, gdy inny głos zaczyna prowadzić temat. Opowiem także o innych figurach retorycznych.

TAK: O muzyce baroku mówi się, że podąża za słowem. Postaram się przybliżyć genezę tego procesu. Na przykładzie muzyki największego barokowego kompozytora, J. S. Bacha, prześledzimy jak dźwięki, pauzy, harmonie i dysonanse ilustrują emocje oraz dosłowne znaczenie słów. Pokażę także, jaki wpływ ma wizualny układ nut na symboliczne znaczenie utworów. (jak np. układanie nut w kształty)

Proponowane tematy:

Liczymy na Twoją kreatywność, ale udostępniamy też listę proponowanych tematów. Jeśli nie masz pomysłu na temat albo żaden z proponowanych nie będzie spełniać twoich oczekiwań, należy w mailu zawrzeć informacje „Potrzebuję pomocy w wyborze tematu”. Pomożemy! 🙂

Badania planetarne:
„Co nam mówi krzywa zmian blasku małego ciała?” – obroty i orientacje planetoid (i komet), kształty, wykrywanie zmian okresu obrotu
„Efekt Jarkowskiego i YORP” – badania wpływu niegrawitacyjnych efektów na ruch planetoid
„Radarowe obserwacje Układu Słonecznego” – od rotacji Merkurego, przez pierścienie Saturna do badań planetoid zbliżających się do Ziemi
„Odwiedziny z kosmosu – ʻOumuamua” – pierwsza pozasłoneczna planetoida zaobserwowana w naszym układzie
„Dlaczego Wenus ma atmosferę?” – pole magnetyczne kontra wiatr słoneczny
„Co wiemy o Czelabińskim meteorze”
„Hipotezy dotyczące powstawania komet długookresowych”
„Nie wszystko Saturn co ma pierścień” – pierścienie wokół małych ciał
„Techniki odkrywania planet pozasłonecznych” – tranzyty, pomiary prędkości radialnych, bezpośrednie obserwacje (direct imaging), mikrosoczewkowanie

Instrumentacja:
„Radioteleskopy z radarem” – budowa, zadania
„Małe jest piękne – niewielkie teleskopy z wielkimi wynikami” na przykład TRAPPIST, OGLE…
„Archeoastronomia fal grawitacyjnych” – pręty Webera, jak miały działać i dlaczego zawiodły.
„Różne typy zegarów słonecznych, a ruchy Ziemi”
„Czego nauczyła nas ALMA o dyskach protoplanetarnych?”

Metody:
„Sztuczna inteligencja w praktyce – odkrycie ósmej planety” czyli jak Google Brain połączyło siły z astrofizykami
„Amatorskie obserwacje gwiazd zmiennych”
„Symulacje komputerowe – dlaczego są ważne dla astronomów?”
„Kosmiczne ZOO” – projekty „citizen science” w astronomii
„Jak rejestrujemy fale grawitacyjne?”

Astrofizyka teoretyczna:
„Dlaczego jeden z bliźniaków będzie starszy a auto nie przebije ścian garażu?” – jak wytłumaczyć paradoksy Szczególnej Teorii Względności tak, aby nie były już paradoksami.
„Ściany, struny i inne kształty” – czym są defekty topologiczne i skąd się mogą brać.
„Największe poszukiwania w historii ludzkości” – skąd się bierze problem ciemnej materii i jak można go rozwiązać.
„Kosmiczne czarne wdowy” – toksyczne związki pulsarów i gwiazd w układach podwójnych.
„Gwiazdy symbiotyczne”
„Jak powstają gromady gwiazd?”
„Mikrofalowe promieniowanie tła”
„Skąd biorą się ciężkie pierwiastki we Wszechświecie?”
„Galaktyki karłowate”
„SN1987A – najbliższa współczesna supernowa”
„Czego dowiedzieliśmy się o Wszechświecie dzięki kolejnym detekcjom fal grawitacyjnych”
„Jak i dlaczego gwiazdy pulsują?”
„Gromady galaktyk” – największe skupiska materii we wszechświecie, wielkie laboratoria fizyki plazmy, oraz ważne obiekty kosmologiczne
„Co to są UFOs (Ultra-fast outflows)?” – O wiatrach z supermasywnych czarnych dziur
„W poszukiwaniu tych najcięższych” – jak masywne mogą być gwiazdy?

Misje kosmiczne:
„Do (nie) zobaczenia” – jak się kończy misje kosmiczne, kilka przykładów jak Rosetta, Cassini, Giotto…
„Nie samym uranem żyje statek” – jak to jest z tym zasilaniem misji kosmicznych
„Żagiel słoneczny – rzeczywistość vs. s-fi”
„Misja GAIA – wybrane osiągnięcia naukowe”
„Katherine Johnson – komputer, który wysłał ludzi na Księżyc”
„Do czterech razy sztuka, czyli fourth time’s a XARM (czyt. “charm”) oraz historia japońskich misji rentgenowskich”

Słońce:
„Wpływ Słońca na ziemską ekosferę”

Historia astronomii:
„Odkrycie Urana i Neptuna; poszukiwanie Wulkana”
„Jan i Elżbieta Heweliuszowie” – prace astronomiczne
„Jocelyn Bell Burnell i pierwsze pulsary”
„Astronawigacja, jak radzono sobie bez GPS”
„Wielka Debata”
„Zaginiony wykład Feynmana”
Margaret Hamilton – czyli kto powiedział Apollo, którędy lecieć