Referaty

Podczas obozu odbędzie się najważniejsza spośród spotkań Klubu sesja referatowa. Każdy z uczestników ma obowiązek wygłosić 15-20 minutowy referat na wybrany przez siebie temat z astronomii lub dziedzin pokrewnych (czyli mieć związek z astronomią). Do dyspozycji będzie projektor oraz tablica. W przypadku prezentacji zaleca się format .pdf, .ppt, .pptx lub .odt

Wybrany przez siebie i skonsultowany z organizatorami temat referatu wraz z obowiązkowym abstraktem (kilkuzdaniowym wprowadzeniem) należy przesłać mailowo w podanym na stronie terminie . Niedostarczenie tematu referatu w terminie może skutkować skreśleniem z listy uczestników.

 Liczymy na Twoją kreatywność, ale za jakiś czas udostępnimy też listę proponowanych tematów. Jeśli nie masz pomysłu na temat albo żaden z proponowanych nie będzie spełniać twoich oczekiwań, należy w mailu zawrzeć informacje „Potrzebuję pomocy w wyborze tematu”. Pomożemy! 🙂