Referaty

Podczas obozu odbędzie się najważniejsza spośród spotkań Klubu sesja referatowa. Każdy z uczestników ma obowiązek wygłosić 15 minutowy referat na wybrany przez siebie temat z astronomii bądź pokrewnych nauk ścisłych lub przyrodniczych. Do dyspozycji będzie projektor oraz tablica. W przypadku prezentacji zaleca się format .pdf, .ppt, .pptx lub .odt

Wybrany przez siebie i skonsultowany z organizatorami temat referatu wraz z obowiązkowym abstraktem (kilkuzdaniowym wprowadzeniem) należy przesłać mailowo w podanym na stronie terminie . Niedostarczenie tematu referatu w terminie może skutkować skreśleniem z listy uczestników.

Jak napisać abstrakt?

1. Abstrakt to nie streszczenie – nie opisuj w nim faktów, ale opisz to, o czym będziesz mówić. Przede wszystkim chcesz wprowadzić czytelnika w temat twojego referatu.

„Co żyje w puszczy, czyli o hodowli polskiego żubra.”

NIE:
Opowiem, że 45 Plebejer miał największy wpływ na pulę genową linii białowiesko-kaukaskiej. Pokażę, że najwięcej żubrów w Polsce żyje obecnie w Puszczy Białowieskiej. Przedstawię także problemy: zabójczą gruźlicę, niemożliwość rozszerzenia wolnej populacji poza Karpaty, trudności w osiągnięciu przez takson populacji przekraczającej 10 tysięcy oraz regres wynikający ze zmian ustrojowych w Europie Wschodniej pod koniec drugiego tysiąclecia.

TAK:
Opiszę historię linii genetycznej polskich żubrów. Pokażę współczesne rozmieszczenie osobników wolnych oraz w niewoli. Przedstawię problemy, na jakie narażona jest wolna populacja, ile czasu musi jeszcze minąć, zanim przestaniemy uznawać je za gatunek zagrożony wyginięciem oraz jak zmiany ustroju politycznego odcisnęły się na żubrze.

2. Zadbaj o prawidłowy styl – pisz merytorycznie, ale nie suchym słownictwem naukowym (szczególnie, jeżeli terminy wytłumaczysz dopiero w referacie). Spróbuj dołączyć pytania retoryczne, hipotezy, aby zainteresować przyszłego słuchacza.

„Język hiszpański – historia i współczesność.”

NIE:
Opowiem o historii wykształcania się cech współczesnego hiszpańskiego z  łaciny, m.in. palatalizacji, frykatyzacji oraz opuszczaniu zbitek spółgłoskowych. Pokażę lingwistyczne pozostałości po Kalifacie Kordoby. Opiszę także zanik rozróżnienia pomiędzy spółgłoskami szczelinowymi zębowymi i dziąsłowymi – głównym procesie różnicującym współczesny język hiszpański.

TAK:
Co oznacza falka nad „el niño”? Dlaczego Hiszpanie śmieją się „jajaja”? I czemu nie respektują dźwięku „k” w „respeto”? O historii słów i dźwięków na Półwyspie iberyjskim i wpływie panujących na terenach cesarstw, królestw
i kalifatów na współczesną rozbieżność językową. A także jak temperament społeczeństw latynoamerykańskich wpłynął na brzmienie dialektów po drugiej stronie Atlantyku.

3. Nie zawieraj w abstrakcie informacji, których nie poruszysz potem w referacie i odwrotnie – nie wdawaj się zanadto w szczegóły tematu. Pamiętaj, że ma to być przede wszystkim wprowadzenie.

„Figury retoryczne w muzyce J . S. Bacha.”

NIE: O muzyce mistrza baroku, J. S. Bacha, mówi się, że podąża za słowem. Fuga (z łac. ucieczka) symbolizuje, zgodnie z nazwą, pogoń. Prześledzimy budowę utworu podzieloną na temat (zaczynany z opóźnieniem w kolejnych głosach) złożony z jednego, bądź dwóch taktów oraz kontrapunkt, który pojawia się, gdy inny głos zaczyna prowadzić temat. Opowiem także o innych figurach retorycznych.

TAK: O muzyce baroku mówi się, że podąża za słowem. Postaram się przybliżyć genezę tego procesu. Na przykładzie muzyki największego barokowego kompozytora, J. S. Bacha, prześledzimy, jak dźwięki, pauzy, harmonie i dysonanse ilustrują emocje oraz dosłowne znaczenie słów. Pokażę także, jaki wpływ ma wizualny układ nut na symboliczne znaczenie utworów (jak np. układanie nut w kształty).

Proponowane tematy:

Liczymy na Twoją kreatywność, ale udostępniamy też listę proponowanych tematów. Jeśli nie masz pomysłu na temat albo żaden z proponowanych nie będzie spełniać twoich oczekiwań, należy w mailu zawrzeć informacje „Potrzebuję pomocy w wyborze tematu”. Pomożemy! 🙂

Badania planetarne:
„Co nam mówi krzywa zmian blasku małego ciała?” – obroty i orientacje planetoid (i komet), kształty, wykrywanie zmian okresu obrotu
„Efekt Jarkowskiego i YORP” – badania wpływu niegrawitacyjnych efektów na ruch planetoid
„Radarowe obserwacje Układu Słonecznego” – od rotacji Merkurego, przez pierścienie Saturna do badań planetoid zbliżających się do Ziemi
„Odwiedziny z kosmosu – ʻOumuamua” – pierwsza pozasłoneczna planetoida zaobserwowana w naszym układzie
„Dlaczego Wenus ma atmosferę?” – pole magnetyczne kontra wiatr słoneczny
„Co wiemy o Czelabińskim meteorze”
„Hipotezy dotyczące powstawania komet długookresowych”
„Nie wszystko Saturn co ma pierścień” – pierścienie wokół małych ciał
„Techniki odkrywania planet pozasłonecznych” – tranzyty, pomiary prędkości radialnych, bezpośrednie obserwacje (direct imaging), mikrosoczewkowanie

Instrumentacja:
„Radioteleskopy z radarem” – budowa, zadania
„Małe jest piękne – niewielkie teleskopy z wielkimi wynikami” na przykład TRAPPIST, OGLE…
„Archeoastronomia fal grawitacyjnych” – pręty Webera, jak miały działać i dlaczego zawiodły.
„Różne typy zegarów słonecznych, a ruchy Ziemi”
„Czego nauczyła nas ALMA o dyskach protoplanetarnych?”

Metody:
„Sztuczna inteligencja w praktyce – odkrycie ósmej planety” czyli jak Google Brain połączyło siły z astrofizykami
„Amatorskie obserwacje gwiazd zmiennych”
„Symulacje komputerowe – dlaczego są ważne dla astronomów?”
„Kosmiczne ZOO” – projekty „citizen science” w astronomii
„Jak rejestrujemy fale grawitacyjne?”

Astrofizyka teoretyczna:
„Dlaczego jeden z bliźniaków będzie starszy a auto nie przebije ścian garażu?” – jak wytłumaczyć paradoksy Szczególnej Teorii Względności tak, aby nie były już paradoksami.
„Ściany, struny i inne kształty” – czym są defekty topologiczne i skąd się mogą brać.
„Największe poszukiwania w historii ludzkości” – skąd się bierze problem ciemnej materii i jak można go rozwiązać.
„Kosmiczne czarne wdowy” – toksyczne związki pulsarów i gwiazd w układach podwójnych.
„Gwiazdy symbiotyczne”
„Jak powstają gromady gwiazd?”
„Mikrofalowe promieniowanie tła”
„Skąd biorą się ciężkie pierwiastki we Wszechświecie?”
„Galaktyki karłowate”
„SN1987A – najbliższa współczesna supernowa”
„Czego dowiedzieliśmy się o Wszechświecie dzięki kolejnym detekcjom fal grawitacyjnych”
„Jak i dlaczego gwiazdy pulsują?”
„Gromady galaktyk” – największe skupiska materii we wszechświecie, wielkie laboratoria fizyki plazmy, oraz ważne obiekty kosmologiczne
„Co to są UFOs (Ultra-fast outflows)?” – O wiatrach z supermasywnych czarnych dziur
„W poszukiwaniu tych najcięższych” – jak masywne mogą być gwiazdy?

Misje kosmiczne:
„Do (nie) zobaczenia” – jak się kończy misje kosmiczne, kilka przykładów jak Rosetta, Cassini, Giotto…
„Nie samym uranem żyje statek” – jak to jest z tym zasilaniem misji kosmicznych
„Żagiel słoneczny – rzeczywistość vs. s-fi”
„Misja GAIA – wybrane osiągnięcia naukowe”
„Katherine Johnson – komputer, który wysłał ludzi na Księżyc”
„Do czterech razy sztuka, czyli fourth time’s a XARM (czyt. „charm”) oraz historia japońskich misji rentgenowskich”

Słońce:
„Wpływ Słońca na ziemską ekosferę”

Historia astronomii:
„Odkrycie Urana i Neptuna; poszukiwanie Wulkana”
„Jan i Elżbieta Heweliuszowie” – prace astronomiczne
„Jocelyn Bell Burnell i pierwsze pulsary”
„Astronawigacja, jak radzono sobie bez GPS”
„Wielka Debata”
„Zaginiony wykład Feynmana”
Margaret Hamilton – czyli kto powiedział Apollo, którędy lecieć

Tematy zgłoszone przez uczestników:
Co gdy na Ziemi skończy się metal, czyli o eksploatacji planetoid
Margaret Hamilton – czyli kto powiedział Apollo, którędy lecieć
Kosmiczne radiowe lasery – masery
Egzoplanety
Lot międzygwiezdny – w najbliższym wieku, czy tysiącleciu?
Komputery w kosmosie
Czy w kosmosie jest życie?
„Gdzie Oni są?”, czyli o paradoksie Fermiego oraz próbach jego rozwiązania.
Promieniowanie kosmiczne
Fraktale
Galaktyki są trujące i kosztują trzy tysiące, czyli jak modelować galaktyki soczewkowate i spiralne.
Podstawy fizyki cząstek
Efekt Dopplera i jego zastosowania
Mistrz astronomii starożytnej Klaudiusz Ptolemeusz i jego dzieła